Uitgebreid zoeken

Immigranten in Holland 1600-1800. Een kwantitatieve benadering

Artikel
Auteur(s): 
Jan Lucassen
Uitgegeven: 
Amsterdam: Centrum voor de Geschiedenis van Migranten
2002

In deze workingpaper zet Jan Lucassen uiteen via welke methode hij in een eerdere bijdrage over bevolkingsontwikkeling en immigratie een schatting kon maken van het totale aantal immigranten dat het gewest Holland in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw ontvangen had.

Gepubliceerd in: 
CGM-Working Paper 3

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM