Uitgebreid zoeken

Immigratie, polarisatie en de mythe van de linkse kerk

Artikel
Auteur(s): 
Leo Lucassen

Over immigratie en polarisatie is de afgelopen jaren heel wat afgeschreven en gedebatteerd, van kranten, tijdschriften tot internetfora. Politici van uiteenlopende politieke snit, maar ook commentatoren als Ellian en Scheffer leken er maar geen genoeg van te kunnen krijgen. De laatsten doorgaans met de boodschap dat Nederland met de immigratie van grote aantallen arbeidsmigranten uit moslimlanden als Marokko en Turkije een soort Trojaans paard binnen zijn landsgrenzen heeft gehaald.

Gepubliceerd in: 
Groene Amsterdammer

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM