Uitgebreid zoeken

Indië in Den Haag: portret van een verlofganger

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Rob Claassen, Liesbeth Kamerbeek e.a.
Uitgegeven: 
Den Haag: Gemeentemuseum,
1982
Deze geannoteerde brievenuitgave, gebaseerd op betrouwbaar bronnenmateriaal, dient ter begeleiding van een tentoonstelling over Indische verlofgangers en hun voorkeur voor Den Haag als pleisterplaats. Brieven van een gefingeerde Indiëganger, geschreven in de stijl van die tijd en kaderstukken - in een moderne, zakelijke stijl - beschrijven in een nutshell de koloniale ontwikkelingen anno 1934, de crisisjaren, de belevenissen van de doorsnee verlofganger in "de Kampong van Nederland". Een dergelijke uitgave kan uiteraard nooit volledig zijn. Enkele details vragen om nadere uitwerking. Het thema is desondanks goed uit de verf gekomen. Funktionele foto's met informatieve onderschriften en authentieke illustraties accentueren het historische karakter.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM