Uitgebreid zoeken

'Indiëgangers: sociale herkomst en migratiemotieven (1830-1950). Een onderzoek op basis van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN).'

Artikel
Auteur(s): 
U. Bosma en K. Mandemakers
2008
Gepubliceerd in: 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 123 (2) 2008, pag. 162-184

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM