Uitgebreid zoeken

Indisch Familie Archief

Website

Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap.

SIFA, verzamelt, beheert, archiveert 'bronmateriaal' en tracht deze groeiende collectie als een deel van het 'Indisch cultureel erfgoed' te conserveren, toegankelijk te houden en aan te bieden.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM