Uitgebreid zoeken

Kaapverdianen. Hoe lang nog de 'stille migranten' van Rotterdam?

Artikel
Auteur(s): 
Henny Strooij-Sterken
Uitgegeven: 
Rotterdam: MondiTaal Publishing,
1998
Gepubliceerd in: 
Paul van de Laar e.a. (red.), Vier eeuwen migratie: bestemming Rotterdam, pag. 266 t/m 281

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM