Uitgebreid zoeken

Land van herkomst. Perspectieven op verbondenheid met Marokko, 1960-2010

Boek
Auteur(s): 
Nadia Bouras
Uitgegeven: 
Hilversum, Verloren
2012

Op 7 mei 2011 publiceerde NRC Handelsblad een kritisch essay van Anil Ramdas over het Nederlandse minderhedenbeleid. Hij verweet de overheid een te grote opdringerigheid in de omgang met de eigen culturen van migranten. Rond de eeuwwisseling, met name na '9/11' en de moord op Theo van Gogh in 2004, was er sprake van een beweging naar het andere uiterste: 'de overheid voelt zich nu geroepen om niet de eigen culturen te bevorderen, maar om de eigen culturen te bestrijden!' In Het land van herkomst, waarin de banden van Marokkaanse migranten centraal staan, beschrijft Nadia Bouras de veranderde houding van de Nederlandse overheid en de verschuivingen aan Marokkaanse zijde. Haar analyse van het Marokkaanse emigratiebeleid en levensverhalen van Marokkanen maakt duidelijke welke factoren de aard en de omvang van de banden met Marokko tussen 1960 en 2010 hebben bepaald.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM