Uitgebreid zoeken

De maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland.

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Ria Vogels, Paul Geense en Edwin Martens,
Uitgegeven: 
Assen,
1999

Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de huidige leef-, woon- en werksituatie van Chinezen in Nederland en de ontwikkelingen die zich daarin in het laatste decennium hebben voorgedaan. Het geeft een treffend beeld van de maatschappelijke positie waarin deze bevolkingsgroep zich momenteel bevindt. Er wordt tevens een vergelijking gemaakt van hun positie met die van andere allochtone groeperingen en met die van autochtonen. De maatschappelijke positie wordt beschreven aan de hand van de thema's achtergrondkenmerken, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt en inkomen, en sociale participatie, De sociale en economische omstandigheden waarin de oudere Chinezen verkeren, vormen aanleiding voor een aparte beschrijving. Het algemene beeld dat naar voren komt, wordt verdiept door de verhalen van de Chinese respondenten zelf over hun situatie. Aan bod komen ook hun visie op de gesignaleerde knelpunten en hun ideeën over de mogelijke oplossingen daarvoor. Speciale aandacht gaat uit naar de Chinese horeca vanwege het grote belang van deze sector voor de Chinese gemeenschap in de Nederlandse samenleving. De overgrote meerderheid van de Chinezen is werkzaam of afhankelijk van de horecasector. Veel van de processen op economisch, maar ook op sociaal en cultureel gebied worden in gang gezet of gestuurd door omstandigheden en ontwikkelingen in deze bedrijfstak.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM