Uitgebreid zoeken

Marokkanen in Nederland: de pioniers vertellen

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Annemarie Cottaar, Nadia Bouras en Fatiha Laouikili
Uitgegeven: 
Amsterdam: Meulenhoff,
2009

In de jaren zestig werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd. Ze hebben inmiddels bijna een halve eeuw in hun tweede vaderland achter de rug. Werden zij destijds geworven of arriveerden ze spontaan? Kwamen ze alleen van het platteland van Marokko of ook uit de steden? Waren ze ongeletterd of hadden ze enige jaren scholing genoten?

In Marokkanen in Nederland wordt verteld wie de jongemannen – en een enkele vrouw – waren die destijds hun geboorteland verlieten. Vaak belandden ze na vele omzwervingen in Nederland, waar ze met vallen en opstaan hun weg vonden. In dit boek vertellen Marokkanen over hun begintijd in Nederland. Met weemoed kijken ze terug op de jaren tussen 1960 en 1975. Een periode waarin de samenleving weinig moeite had met buitenlanders, die broodnodig waren om de Nederlandse economie op peil te houden.

Dit is het eerste complete geschiedverhaal over de komst, de vestiging en de inburgering van de eerste generatie Marokkanen in Nederland. Alle facetten van hun dagelijks leven komen aan bod: het werk en de buurt, maar ook sport, toneel, politiek en niet te vergeten religie. Verhalen uit de eerste hand, verlevendigd met een kleurrijke selectie van foto’s uit privé-albums.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM