Uitgebreid zoeken

Mensen van de reis: woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland 1868-1995

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Annemarie Cottaar, Leo Lucassen en Wim Willems
Uitgegeven: 
Zwolle: Waanders,
1995

Hoeveel Nederlanders hebben ooit een voet gezet over de drempel van een woonwagen? Wie heeft wel eens een zigeunerfamilie bezocht of een wagen van binnen gezien? Wie weet hoe de bewoners hun brood verdienen? Waarschijnlijk vrijwel niemand. Toch leven er allerlei ideeën over de moraal en de cultuur van mensen die in een woonwagen wonen. ‘Woonwagenbewoner’ en ‘zigeuner’ zijn zelfs scheldwoorden. Mensen die rondreizen en geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, worden van oudsher geassocieerd met armoede, bedelarij en criminaliteit. Ze zouden de bevolking misleiden en met hun handel in nietswaardige producten geld uit de zak kloppen. Het gangbare beeld is dat woonwagenbewoners ‘zwerversbloed’ hebben, dat ze tot een groep behoren en dat ze in een ver verleden uit het buitenland gekomen zijn. Met dit boek over de economische, sociale en culturele functie van ambulante groepen hopen de schrijvers een tegenwicht te bieden aan het eenzijdige beeld, dat zelfs nu nog maar al te vaak leidt to maatschappelijke uitsluiting van woonwagenbewoners en zigeuners.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM