Uitgebreid zoeken

Migratie en cultureel erfgoed. Verhalen van Javanen in Suriname, Indonesië en Nederland

Boek
Auteur(s): 
Djasmadi, Lisa, Rosemarijn Hoefte, en Hariëtte Mingoen (red.)
Uitgegeven: 
Leiden, KITLV
2010

Dit boek belicht de unieke geschiedenis van Surinaams Javaanse migranten, die vaak twee of drie keer van continent zijn verhuisd. Grootschalige migratie van een uithoek van de wereld naar een andere zijn een onderbelicht aspect in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Koloniale rijken veroorzaakten geregisseerde en ongeregisseerde migraties met grote demografische, socio-economische en culturele gevolgen. Een duidelijk voorbeeld van zo’n geregisseerde migratie was de overtocht van tienduizenden Javaanse arbeiders naar Suriname. De migratie van duizenden Surinaamse Javanen die na de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië en Nederland vertrokken zijn voorbeelden van een spontane migratie. Deze migraties hebben tastbare en ontastbare sporen nagelaten in zowel Suriname, Indonesië als Nederland. De Javaanse migratiebewegingen zijn de basis voor een gemeenschappelijk cultureel erfgoed van deze drie landen op drie verschillende continenten.
Door middel van twaalf korte levensverhalen van Surinaams Javanen in Suriname, Indonesië en Nederland worden verbanden gelegd tussen migratieprocessen, herinneringen en de vorming van identiteit en erfgoed.
De twaalf levensverhalen zijn voorzien van een Indonesisch en een Engelse samenvatting.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM