Uitgebreid zoeken

Mijn vader had een Afro!'

Boek
Mijn vader had een Afro!
Auteur(s): 
Aniek Smit
Uitgegeven: 
Amsterdam, AUP
2011

Mijn vader had een Afro!' Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig.

Marokkaanse jongeren verbazen zich over het vrije kleedgedrag van hun ouders in de jaren zestig en zeventig. Zelf zijn ze zeer bewust bezig met hun kleding en hechtten daarbij aan de voorschriften die hun godsdienst stelt. Verschillen hun kledingkeuzes wezenlijk van die van hun ouders? Aan de hand van foto’s, en interviews met leden van de verschillende generaties, schetst deze studie een beeld van de ontwikkeling van het kleedgedrag van Marokkaanse migranten in Nederland in de periode 1965-2010. 

In tegenstelling tot eerdere studies blijkt dat er weinig sprake is van een traditionalisering of Islamisering van het kleedgedrag. Door de aandacht te vestigen op de context waarin men bepaalde kleding draagt, wordt duidelijk dat er sterke variaties bestaan in het kleedgedrag. Factoren als gender, leeftijd, herkomstgebied en het modeaanbod spelen daarbij een bepalende rol. 

Mijn vader had een afro! plaatst het veelbesproken kleedgedrag van moslimmigranten in een historisch kader plaatst, waardoor de overeenkomsten met andere migrantengroepen in het verleden zichtbaar wordt. Joodse migranten in negentiende-eeuws Amerika worstelden met de kledingvoorschriften uit hun geloof, en ook Pakistani in Groot-Brittannië openden traditionele kledingzaken om aan de vraag naar traditionele kleding te voldoen.

Aniek Smit laat zien dat er ten onrechte problemen worden gemaakt over
de manier waarop Marokkanen in Nederland zich kleden. In de praktijk
verschilt dat namelijk sterk − afhankelijk van tijd en plaats. De keuze voor een hoofddoek blijkt niet altijd een religieus statement te zijn. Of zoals een oudere Marokkaanse man, terugkijkend op zijn kledingstijl in de jaren zestig zei: ‘Als je jong bent, denk je niet verder.’


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM