Uitgebreid zoeken

Monsterrollen VOC opvarenden

Website

Database met informatie uit de scheepssoldijboeken. Deze boeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Per uitreis van elk schip worden daarin alle betaalde opvarenden vermeld, in totaal zo'n 655.000 personen in de periode 1700-1794. In de database zijn gegevens van deze opvarenden te vinden. Uit enkele steekproeven blijkt dat iets minder dan de helft van alle opvarenden afkomstig was uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. De soldaten waren voornamelijk afkomstig uit het Duitstalige gebied. In de loop van de achttiende eeuw werden steeds meer mensen geworven uit gebieden verder van de kust.

De opvarenden waren formeel in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Informatie uit de scheepssoldijboeken van de Kamers Delft, Hoorn, Rotterdam, Zeeland en Enkhuizen is ingevoerd; met de gegevensinvoer van Amsterdam is in september 2006 begonnen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM