Uitgebreid zoeken

Moslim in Nederland 2012: Diversiteit en verandering in religieuze beleving

Boek
Auteur(s): 
Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts
Uitgegeven: 
SCP rapport
2012

Nederland telt naar schatting 850.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland. Dit onderzoek is een vervolg op de in 2004 verschenen SCP studie 'Moslim in Nederland'. Vragen die in het rapport beantwoord worden, zijn: hoe belangrijk is het geloof voor leden van deze groep en in hoeverre is dit de afgelopen jaren veranderd?
Dit onderzoek richt zich op de twee grootste moslimgroepen in Nederland: de moslims van Turkse en Marokkaanse origine, maar ook op enkele kleinere moslimgroepen (van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische herkomst).


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM