Uitgebreid zoeken

De multiculturele samenleving als uitdaging

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Guus Extra en Arie de Ruijter
Uitgegeven: 
Amsterdam: Aksant,
2002

Hoe men het ook wendt of keert, Nederland is een land waar mensen van geheel verschillende etnische en culturele achtergronden bij elkaar wonen, werken, naar school gaan. Dit stelt op tal van terreinen eisen aan de inrichting van de samenleving. In deze bundel kijken de auteurs, allen verbonden aan de KUB Tilburg, in hun bijdragen vanuit een drietal perspectieven naar Nederland als een multiculturele samenleving: integratie & tolerantie; meertaligheid & onderwijs; religie & zingeving; daarmee aangevend in welke richting oplossingen moeten worden gezocht. De inleiding van deze bundel is verzorgd door Ilhan Akel, directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) in Utrecht. Deze publicatie vormt een bron van informatie voor een algemeen geïnteresseerd lezerspubliek en voor iedereen die in de beroepspraktijk met genoemde thema's te maken heeft.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM