Uitgebreid zoeken

Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Jan Lucassen
Uitgegeven: 
Gouda
1984

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog. Veel minder denkt men daarbij aan vroegere trekarbeiders, zoals 'hannekemaaiers', ' teuten', 'poepen' en dergelijke. Toch heeft de jaarlijkse komst van tienduizenden trekarbeiders naar de Kusten van de Noordzee voor de sociale en ekonomische ontwikkeling van dit land een veel grotere betekenis gehad dan lange tijd bekend was. Het beeld van de wijdverbreide trekarbeid in West-Europa ca. 1900 biedt aanknopingspunten voor een dieper inzicht in de huidige 'gastarbeid'.

In dit boek wordt beschreven hoe oogstarbeiders, polderjongens, veenarbeiders, steenbakkers, bleeksters, marskramers enz. vanuit België, Zuid- en Oost-Nederland en Westfalen naar de Kusten van de Noordzee trokken. De situatie van rond 1800 staat hierbij centraal. Er wordt een levendig beeld opgeroepen van de sociale verhoudingen bij de uitoefening van het beroep, van het achtergebleven gezin en van de reis. De voorwaarden voor het ontstaan, funktioneren en verdwijnen van trekarbeid worden geanalyseerd aan de hand van wat zich aan de kusten van de Noordzee tussen 1600 en 1900 afspeelde, maar ook door vergelijkingen met trekarbeid in Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en andere landen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM