Uitgebreid zoeken

Naar Rotterdam: immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Paul van de Laar, Leo Lucassen en Kees Mandemakers (red.)
Uitgegeven: 
Amsterdam: Aksant,
2006

Rotterdam is een migrantenstad. Niet voor niets wordt wel gezegd dat de echte Rotterdammer van buiten komt. De stad was voor zijn economische ontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk van arbeidsmigranten die in ruil voor een karig loon hun spierkracht ter beschikking stelden. In sommige perioden kreeg de stad met een grote toevloed van werkwillige nieuwkomers te maken. De grote arbeidstrek aan het einde van de negentiende eeuw is daar het bekendste voorbeeld van. Deze bundel maakt de stand van zaken op en presenteert nieuwe resultaten op het gebied van migratieonderzoek en onderzoek naar de levensloop van Rotterdammers. Voor het nieuwe onderzoek is gebruikgemaakt van de Historische Steekproef Nederland. De mythe van de grote trek naar Rotterdam-Zuid wordt ter discussie gesteld. Maar ook de arbeidsmarktsituatie van Duitse migranten en hoe Italianen in Rotterdam integreerden. De bundel biedt echter nog meer, zoals een vergelijking tussen het multiculturele Rotterdam van nu en de migratievraagstukken aan het einde van de negentiende eeuw.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM