Uitgebreid zoeken

Naturalisaties

Overig

Overzicht met aanwijzingen voor het doen van onderzoek in het Nationaal Archief naar het verlenen van naturalisatie vanaf de zestiende eeuw tot 1950. Met naturalisatie wordt in de context van dit infoblad bedoeld: het verlenen van het Nederlanderschap aan in Nederland of de Nederlandse koloniën gevestigde vreemdelingen. In de periode vóór 1795 gaat het om het verlenen van het inboorlingschap van het gewest Holland en het gewest Brabant aan iemand afkomstig uit een ander gewest van de Republiek der Verenigde Nederlanden of uit het buitenland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM