Uitgebreid zoeken

Nieuw in Leiden: plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955)

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Gerard van der Harst en Leo Lucassen
Uitgegeven: 
Leiden: Primavera Pers,
1998

Dit boek gaat over de plaats en betekenis van vreemdelingen in Leiden in de periode tussen de twee wereldoorlogen, grofweg van 1918 tot 1955. De Leidse samenleving nam in deze tijdsspanne voor korte of langere duur vreemdelingen in haar midden op. Sommigen deden de stad aan voor een kort verblijf, anderen voor een langere periode, en weer anderen vonden hier een levenspartner en vestigden zich hier definitief. Deze reconsttructie van het komen, gaan en blijven van vreemdleingen is gemaakt op basis van het archief van de Vreemdelingenpolitie. Vanaf 1918 moest namelijk iedere vreemdeling die langer dan 24 uur in Leiden verbleef zich melden. De dossiers die over de meer complexe gevallen werden aangelegd, vormen een rijke bron voor de praktische aspecten, van de menselijke tot en met de politieke: het beleid van de politie, de onzekerheden van de vreemdeling, de gastvrijheid, maar ook de jaloezie van de Leidenaren.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM