Uitgebreid zoeken

‘De nieuwe gastarbeider. Hoogopgeleide arbeidsmigranten uit westerse landen’

Artikel
Uitgegeven: 
CBS
2000

Inleiding: 

Arbeidsmigranten komen de laatste jaren vooral uit West-Europese en andere welvarende landen,
zoals Japan en de Verenigde Staten. Het gaat veelal om hooggekwalificeerd personeel, zoals
managers en technici, die voor een belangrijk deel in concernverband worden overgeplaatst.
Arbeidsmigranten komen de laatste jaren vooral uit West-Europese en andere welvarende landen,zoals Japan en de Verenigde Staten. Het gaat veelal om hooggekwalificeerd personeel, zoalsmanagers en technici, die voor een belangrijk deel in concernverband worden overgeplaatst.

Zie bijlage voor het hele artikel

Gepubliceerd in: 
Index, CBS no. 8 (september 2000), pp. 25-28
Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM