Uitgebreid zoeken

Nieuwe Nederlanders: vestiging van migranten door de eeuwen heen

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Marjolein 't Hart, Jan Lucassen en Henk Schmall
Uitgegeven: 
Amsterdam: Stichting Beheer IISG,
1996

De komst van buitenlanders is een verschijnsel van alle tijden. Dit boek volgt een aantal migrantengroepen dat in de afgelopen eeuwen naar Nederland kwam. Hoe verliep hun integratie? Hoe pasten zij zich aan en hoe werden ze door de Nederlanders tegemoet getreden? De bijdragen in deze bundel gaan over joden in Amsterdam en Twente, Spaanse kooplieden in Middelburg, lutheranen uit Duitsland, Nederlandse Afrikanen, pottenverkoopsters uit het Westerwald, Duitse dienstmeisjes, Molukkers, hindostanen en andere koloniale migranten, Italiaanse ijsverkopers en Chinese restauranthouders. De auteurs gaan niet alleen in op de betekenis van overheismaatregelen en de arbeidsmarkt voor de integratie van de vreemdelingen, maar ook op hun huwelijkskansen, hun deelname aan maatschappelijke organisaties en hun besteding van vrije tijd. Geconcludeerd mag worden dat er geen reden is de kansen op integratie bij voorbaat pessimistisch in te schatten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM