Uitgebreid zoeken

Noord-Hollanders in beweging. Economische ontwikkeling en binnenlandse migratie ca. 1800-1930

Artikel
Auteur(s): 
Clé Lesger
Uitgegeven: 
Amsterdam: Centrum voor de Geschiedenis van Migranten,
2003

In een omvangrijke studie naar migratie en mobiliteit hebben Colin Pooley en Jean Turnbull betoogd dat de richting en samenstelling van de migratiestromen in Groot-Brittannië gedurende de afgelopen tweehonderd jaar vrijwel ongewijzigd zijn gebleven. En hetzelfde, zo stellen de auteurs, geldt voor de motivatie om te migreren. Zij beschouwen migratie dan ook als een fenomeen dat vooral berust op persoonlijke keuzes die beïnvloed werden door de ambities en levensfase van de betrokken individuen. Lokale en regionale economische ontwikkelingen (industrialisatie), transportmogelijkheden (spoorwegen, autowegen) en informatievoorziening (krant, telegraaf, telefoon, postverkeer, radio) zouden vrijwel geen invloed hebben gehad. In deze bijdrage onderzoekt Clé Lesger in hoeverre de stelling dat lokale en regionale economische ontwikkelingen weinig invloed hebben op de richting en omvang van
migratiestromen houdbaar is. Hij doet dat door middel van een studie naar de migratiebewegingen in Noord-Holland in de jaren van omstreeks 1800 tot 1930. Anders dan Pooley en Turnbull is hier niet gekozen voor individuele migratiegeschiedenissen als eenheid van onderzoek, maar voor geaggregeerde gegevens over migratie (vestiging en vertrek) op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Gepubliceerd in: 
CGM-Working Paper 4
Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM