Uitgebreid zoeken

Omdat zij anders zijn, patronen van rasdiscriminatie in Nederland

Boek
Auteur(s): 
Frank Bovenkerk (red.)
Uitgegeven: 
Meppel, uitgeverij Boom
1978

Tekst achterflap (1978):

'Tot voor kort gold Nederland in het algemeen als een samenleving waar discriminatie op grond van ras niet voorkwam. Is dat nog steeds zo? Een groep van in hoofdzaak Utrechtse antropologen trok er op uit om uitsluitsel te verkrijgen. Met behulp van een weinig orthodoxe methode, het zogenaamde levensechte experiment, onderzochten zij onder andere kamerverhuurders, buspassagiers, werkgevers, politieagenten, journalisten en vakbondsfunctionarissen op hun gedrag tegenover Surinamers en gastarbeiders. Het resultaat valt niet mee.'


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM