Uitgebreid zoeken

Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
R. van Gelder
Uitgegeven: 
Nijmegen, SUN,
1997

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend. De helft van deze mannen kwam uit het buitenland en de meesten van hen waren Duitser. Juist zij hebben hun belevenissen opgeschreven. De historicus Roelof van Gelder heeft tientallen journalen, memoires, reisverslagen en autobiografieën van deze Duitsers opgespoord. Aan de hand van die persoonlijke documenten, waarvan de meeste niet eerder bekend waren, weet hij door te dringen tot de belevingswereld van deze mensen: hun achtergrond, hun motieven om aan te monsteren bij de V O C, hun beleving van de lange reis naar Azië aan boord van de grote Oost-Indiëvaarders, hun leven in Azië en hun terugkeer naar Europa. Het Oost-Indisch avontuur kan gelezen worden als een collectieve biografie. het schildert voor de eerste maal een beeld van het dagelijkse leven van het lagere personeel van de Compagnie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM