Uitgebreid zoeken

Van over de grens: Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Annemarie Cottaar, Jan Lucassen en Leo Lucassen
Uitgegeven: 
Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
1998

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen. Gestimuleerd door de massale overkomst van gezinsleden van de voormalige 'gastarbeiders', Surinamers en vluchtelingen begonnen ook historici zich in de loop van de jaren tachtig op Nederlands migratie¬verleden te bezinnen. Deze belangstelling uitte zich in tentoonstellingen, themanummers van tijdschriften3 en een eerste handboek.  Sindsdien is het aantal studies over deelaspecten sterk toegenomen en kwam er meer aandacht voor lokale overzichten. Dit laatste is van groot belang, omdat de geschiedenis van nieuwkomers alleen goed vt te begrijpen als wordt nagegaan hoe hun vestigingsproces in dorpen en steden verliep. Inzicht in deze microkosmos op lokaal niveau is minstens zo belangrijk als overzichten en analyses op landelijk niveau. Een overzicht van de beschikbare bronnen ontbreekt echter. Met dit cahier hopen wij in deze lacune te voorzien.
(Uit de inleiding)


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM