Uitgebreid zoeken

Overzicht naturalisaties

Website

Via de website van Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard zijn persoonsgegevens over genaturaliseerden te vinden. Het gaat over de periode 1850 tot 1934 om ruim 11.000 naturalisaties, alfabetisch gerangschikt naar familienaam. Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten. Naturalisatie wordt in het algemeen slechts verleend na jarenlang verblijf op het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit wil verkrijgen. In Nederland is de naturalisatie geregeld in de Wet op het Nederlanderschap (tekst ontleend aan de Winkler Prins, 1971). In de gevallen, die gepubliceerd werden in het Staatsblad, gaat het om de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap van 28 juli 1850 (Staatsblad no.44), later onder andere gewijzigd bij Wet van 12 december 1892 (Staatsblad no.268) en bij Wet van 15 juli 1910 (Staatsblad no.216). De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) werd voor het laatst herzien op 19 december 1984.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM