Uitgebreid zoeken

Polen in Nederland.

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Dirk J. Korf e.a.
Uitgegeven: 
Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, Utrecht
2009

Pikken ze onze baantjes in? Kunnen ze niks anders dan bollen pellen en asperges steken? Wonen ze met tien man op een kamertje? Zijn het allemaal alcoholisten en ruziemakers? En brengen ze, los van wodka en worst, nog iets mee aan cultuur?

Nederland kent de laatste jaren een toevloed van Poolse migranten. Alleen al in 2008 kwamen er 14 duizend hier hun geluk zoeken, vooral in goed betaald werk. Tenminste: goed betaald naar Poolse normen. Want het verhaal wil nu juist dat zij zich laten onderbetalen en zo Nederlanders uit goedkope arbeid verdringen.

Wat is daar eigenlijk van waar? En in ruimere zin: welke echte problemen zijn er met ''onze'' Polen als het gaat om uitbuiting, overlast, slechte huisvesting, criminaliteit, verslaving en marginalisering?

Dirk J. Korf e.a. deden uitgebreid onderzoek, waarbij ze op verrassende uitkomsten stuitten. En al doende zich afvroegen: hoe groot is de kans dat de 'tijdelijke' Polen zich blijvend in Nederland vestigen?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM