Uitgebreid zoeken

Post-Colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands

Boek
Auteur(s): 
Ulbe Bosma
Uitgegeven: 
Amsterdam, AUP
2012

Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen. De migranten hadden vóór hun komst allemaal een bijzondere relatie met het land van bestemming. Meer dan negentig procent van de migranten was Nederlands staatsburger voordat ze naar Nederland kwamen. Daarnaast plaatst de auteur zijn onderzoek in de context van een bredere Europese discussie. Hoe vormden de immigranten hun identiteit? Wat was hun relatie met de autochtone bevolking? Hoe reageerden de tweede en derde generaties?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM