Uitgebreid zoeken

RMS: van ideaal tot symbool: Moluks nationalisme in Nederland, 1951-1994

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Fridus Steijlen
Uitgegeven: 
Amsterdam
1996

Fridus Steijlen is in deze studie de ontwikkeling over ruim veertig jaar nagegaan van het Moluks nationalisme (de strijd voor de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS). Hij plaatst de analyse in vier contexten: de relatie van Molukkers in Nederland met Indonesië en de Molukken, de maatschappelijke positie van de Molukkers in Nederland, de interne ontwikkelingen in de Molukse gemeenschap en de internationale verhoudingen. Steijlen neemt geen genoegen met bestaande verklaringen. Het uitgangspunt is dat ontwikkelingen van het nationalisme beïnvloed worden door de externe omstandigheden en dat deelnemers aan de nationalistische beweging hun eigen beweegredenen hebben. Op basis van interviews met direct betrokkenen, en van archief- en literatuuronderzoek constateert Steijlen dat de betekenis van de RMS in de tijd veranderd is. De RMS heeft vanaf 1950 zowel de betekenis van een politiek ideaal als een etnisch symbool. In de loop der tijd is de symbolische dimensie weliswaar belangrijker geworden, maar de politiek is gebleven. De dubbele betekenis ‘van ideaal tot symbool’ zal ook voor de komende generaties blijven gelden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM