Uitgebreid zoeken

Roemenen in Nederland

Boek
Auteur(s): 
Dirk J. Korf e.a.
Uitgegeven: 
Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, Utrecht
2011

Roemenen in Nederland
De laatste jaren groeit het aantal nieuwkomers uit Roemenië. Volgens de officiële cijfers wonen er anno 2011 ruim 14.000 Roemenen in Nederland, maar in werkelijkheid zijn het er ongeveer 30.000. Net als veel Polen komen ze vooral om economische redenen. Maar: Roemenen kunnen hier niet zomaar aan de slag, zij hebben nog wél een werkvergunning nodig. En dat maakt hen kwetsbaar. Geregeld worden misstanden en uitbuiting geconstateerd.
 
Dirk J. Korf e.a. brachten in opdracht van FORUM in beeld wie zij zijn en wat hen drijft om naar Nederland te komen en uit welke regio’s van Roemenië ze vooral komen. Zij onderzochten hoe Roemenen over Nederland en Nederlanders denken. Zij gingen op zoek naar hun woonplekken en woonomstandigheden. Zij brachten in kaart of de Roemeense migranten voor langere of kortere tijd in Nederland zullen blijven. En ook beschrijven de onderzoekers wat deze migranten in hun vrije tijd doen.
Ze geven ook aan dat niet alle Roemenen in Nederland zich keurig aan de wet houden. Integendeel, een door Europa rondtrekkend deel zijn bedelaars of maken zich schuldig aan criminele activiteiten. Anderen blijken in de prostitutie te werken of leiden een schimmig bestaan in de marge van de samenleving.

Een aanrader voor wie veel meer wil weten over deze nieuwe migrantengroep in Nederland.
 

 

 

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM