Uitgebreid zoeken

Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan wal en op zee

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
J. Bruijn
Uitgegeven: 
De Bataafsche Leeuw,
2008

Veruit de grootste activiteiten in de scheepvaart ontplooide de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gedurende de achttiende eeuw. In totaal vonden toen 2957 heenreizen plaats en 2369 thuisreizen. Minstens 1200 verschillende schippers hadden twee of meer keren het commando op een heen- of terugreis. In dit boek gaat de volle aandacht uit naar die schippers. Het waren mannen belast met de eindverantwoordelijkheid voor schepen met een kostbare lading Aziatische producten en met enkele honderden opvarenden aan boord tijdens reizen die gemiddeld acht maanden duurden, zowel heen als terug.
In deel I staat de woon- en leefomgeving van de schipper thuis aan de wal in het middelpunt, dus ook zijn sociale achtergrond. In deel II volgen we de schipper in de uitoefening van zijn beroep aan boord en natuurlijk ook in moeilijke omstandigheden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM