Uitgebreid zoeken

Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw.

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Corrie van Eijl, Lex Heerma van Voss en Piet de Rooy (red.),
Uitgegeven: 
Amsterdam,
2001

De twintigste eeuw is de meest sociale eeuw uit de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van de eeuw vormde de sociale kwestie het belangrijkste politieke strijdpunt. De spreiding van kiesrecht en de opkomst van massa-democratie, verzuiling en ontzuiling, de crisis van de jaren dertig, de industrialisatie en de opbouw van de verzorgingsstaat, de veranderde positie van de vrouw en de ongekende toename en spreiding van de welvaart na 1950, maakten dat de Nederlandse samenleving in de loop van de twintigste eeuw onherkenbaar veranderde. Deze bundel schetst de hoofdlijnen van die veranderingen vanuit vertrouwde en verrassende invalshoeken, zoals de positie van de jeugd, gemengde huwelijken, politieke participatie, of de uitsluiting van vrouwen en vreemdelingen van de arbeidsmarkt.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM