Uitgebreid zoeken

Staat, markt en migrant De regulering van arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006

Boek
Auteur(s): 
Tesseltje de Lange
Uitgegeven: 
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers
2007

Staat, markt en migrant is een gedegen studie van zestig jaar (1945-2006) politieke, ambtelijke en maatschappelijke debatten over de vraag hoe in Nederland de komst van arbeidsmigranten moest worden geregeld. Op basis van onder meer archiefonderzoek en interviews wordt onthuld hoe de verhoudingen zijn veranderd tussen de staat, de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de migranten, onder invloed van het Europese vrije verkeer van werknemers, andere internationale verplichtingen en nationale belangen. 

Dit onderzoek laat zien dat er binnen de overheid een ambtelijke strijd gaande is geweest tussen de ministeries van Sociale Zaken en Justitie over de toelating van arbeidsmigranten die in de regel werd beslecht in het voordeel van werkgevers als die behoefte hadden aan buitenlandse werknemers. Hoewel de oliecrisis van 1973 in de praktijk van de werving een keerpunt werd, veranderde de regelgeving maar stapsgewijs en bleven de wervingsovereenkomsten tot 1995 een rol spelen. Wel veranderde begin jaren zeventig van de 20e eeuw de debatten over de regelgeving omdat de vakbonden zich tegen nieuwe arbeidsmigratie keerden en de bescherming van de nationale arbeidsmarkt de mantra van Sociale Zaken en de vakbonden werd. Maar op dat uitgangspunt werden, ter bevordering van de Nederlandse concurrentiepositie of bij gebrek aan nationaal arbeidsaanbod, in overleg met werkgevers zoveel uitzonderingen gemaakt dat de uitzonderingen regel werden. 

Tevens wordt in Staat, markt en migrant - aan de hand van case studies over de it-sector en de zorgsector - aandacht besteed aan de mate waarin de regels onderscheid maken naar nationaliteit, klasse en gender van de arbeidsmigrant.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM