Uitgebreid zoeken

Stamboekregistraties van onderofficieren en manschappen van het KNIL

Website

Bij het Nationaal Archief worden stamboekregistraties van onderofficieren en manschappen (alleen beroepsmilitairen) van het KNIL in Oost-Indië bewaard. Een stamboekregistratie bevat de staat van dienst van de militair: indiensttreding, overplaatsingen, bevorderingen, krijgshandelingen, verwondingen, onderscheidingen en een van de drie manieren waarop het dienstverband eindigt: (eervol) ontslag, pensioen of overlijden. Plaatsen waar de militair in garnizoen geweest is, worden niet vermeld.
Voorts bevatten de registraties een aantal persoonsgegevens, zoals geboorteplaats en –datum van de militair en namen van de ouders. Namen van echtgenote en/of kinderen treft men slechts incidenteel aan. Gegevens over krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog worden in de stamboeken zeer summier aangegeven: alleen begin- en einddatum van de internering en aanduiding van het kamp.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM