Uitgebreid zoeken

Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal: een survey-studie

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Aarssen, Jeroen en Willy Jongenburger
Uitgegeven: 
Amsterdam: Stichting Beheer IISG
2000

 

Het is met de multiculturele samenleving als met het weer: iedereen in Nederland lijkt er een mening over te hebben en er wordt veel over geklaagd. Er worden regelmatig uitgebreide discussiemiddagen georganiseerd over de vraag of de multiculturele samenleving wel bestaat, of er wordt door publicisten van diverse pluimage gewaarschuwd voor de nadelige gevolgen ervan. Dit boek laat zien hoe die multiculturele samenleving op lokaal niveau eruit ziet. Op basis van een enquête in een meertalige en multiculturele wijk in Nederland, te weten Lombok/Transvaal in Utrecht laten de auteurs zien dat verschillende groepen in redelijke harmonie met elkaar leven, dat individuen en groepen geneigd zijn om elementen van elkaars cultuur en taal over te nemen, en dat er verschillen bestaan tussen groepen in de mate waarin zij dat doen. Dit boek bevat een schat aan gegevens over het grote aantal talen en culturen dat een relatief kleine wijk als Lombok/Transvaal rijk is. We zijn ons ervan bewust dat deze gegevens het karakter hebben van een momentopname van de multiculturele samenleving, maar ze kunnen als referentiepunt dienen bij verder onderzoek.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM