Uitgebreid zoeken

Terug uit de koloniën: zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Ulbe Bosma
Uitgegeven: 
Amsterdam: Bert Bakker,
2009

Sinds 1945 zijn meer dan een half miljoen Nederlanders uit de voormalige koloniën aangekomen. Samen met hun kinderen gaat het om meer dan 6 procent van de huidige Nederlandse bevolking. Dit boek gaat over deze nieuwkomers - Indische Nederlanders en Molukkers, Surinamers en Antillianen - en hun strijd om een goede plaats in de Nederlandse samenleving. Via allerhande sociale, politieke en religieuze organisaties probeerden zij zich in de Nederlandse samenleving te verankeren. Naarmate de multiculturele samenleving meer onder vuur kwam te liggen, is echter steeds vaker beweerd dat migrantenorganisaties de integratie alleen maar belemmerden. Ten onrechte, maakt Bosma duidelijk, die organisaties waren en zijn juist onmisbaar. Terug uit de koloniën schetst een even levendig als grondig beeld van de geschiedenis van de postkoloniale migranten in Nederland, hun organisaties en hun betekenis in de multiculturele samenleving die Nederland is geworden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM