Uitgebreid zoeken

Turkije en internationale migratie sinds 1923

Artikel
Auteur(s): 
A. Akgündüz
Uitgegeven: 
WODC,
2000

Dit artikel gaat over de migratie van en naar Turkije sinds de oprichting
van de republiek in 1923. Het onderwerp wordt in twee fasen bestudeerd: de periode 1923-1960 en periode 1961-1999. Bij elke fase worden de migratiestromen gegroepeerd op basis van bestemming, dat wil zeggen, van en naar Turkije. De type, omvang, aard, oorzaken en etnisch-religieuze samenstelling van elke migratiestroom
worden ook gespecificeerd.

Gepubliceerd in: 
Justitiële verkenningen, jrg. 26, nr. 8, 2000

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM