Uitgebreid zoeken

De uittocht uit Indië 1945-1995

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Wim Willems
Uitgegeven: 
Amsterdam: Bert Bakker,
2001

Een complete en monumentale geschiedenis van Indische Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. Getekend door oorlog en revolutie, dat waren de Nederlanders in Indonesië toen zij zich gedwongen zagen de voormalige kolonie te verlaten. In Nederland was achter de schermen veel te doen over het recht op overkomst van honderdduizenden onderdanen uit de Oost. Hun opvang leidde op talloze fronten tot beroering. Waarom ging het nieuwe vaderland zo krampachtig om met zijn landgenoten overzee. Het is het verhaal van een halve eeuw moedwil en misverstand. Over de koloniale tijd mag veel zijn geschreven, over de jaren daarna is vooral veel gezwegen. De uittocht uit Indië volgt de Nederlanders uit de Oost op hun wegen ná hun vertrek. Voor het grote publiek veranderden zij zonder morren in westerse model-Nederlanders. In Indische kringen voelde men zich in de jaren van de wederopbouw echter behandeld als buitenstaanders. Bovendien verdroeg het levensklimaat inde tropen zich slecht met een bestaan aan de kust van de Noordzee. Tienduizenden Indische Nederlanders vertrokken naar Amerika en Australië in de hoop de sfeer van het thuisland te herscheppen. Ook hun verhalen komen in De uittocht uit Indië aan bod. Het zijn intieme verhalen, die het Indische leven na Indië blootleggen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM