Uitgebreid zoeken

Verzameld werk

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Vincent Mahieu
Uitgegeven: 
Amsterdam : Querido,
1992

Vincent Mahieu en Tjalie Robinson zijn twee schrijversnamen voor één en dezelfde persoon: J.J.Th. (Jan) Boon, geboren in 1911, Nijmegen en gestorven in 1974, Den Haag. Aan de kweekschool van het IEV (Indo-Europees Verbond) te Bandoeng haalde hij de hoofdakte, waarna hij zich in Batavia als onderwijzer vestigde. Tijdens de oorlog was hij legervoorlichter van het KNIL. Later werkte hij, in Indonesië en in Nederland, voornamelijk als journalist. In de Indische groep is hij onder de naam Tjalie Robinson een legendarische figuur geworden, als voorvechter van een eigen Indische identiteit, en als schrijver van honderden stukjes, voor een deel verschenen als feuilleton en later gebundeld onder de titel Piekerans van een straatslijper.

Maar Jan Boon was ook de verteller van verhalen die zich Vincent Mahieu noemde. Ze spelen zich alle af in de Indo-Europese wereld, in de wereld van de 'kleine Indo', een gesloten gemeenschap met eigen gewoonten en gebruiken, levend naar eigen normen en een eigen moraal. Ze spraken onder elkaar ook een eigen taal, het 'petjoek'. Maar Vincent Mahieu schreef een perfect en zuiver Nederlands, een levend Nederlands, dicht bij de spreektaal, origineel, beeldend en getuigend van een uitzonderlijk observatievermogen.

Het Verzameld werk van Vincent Mahieu bevat de twee bundels die de schrijver zelf samenstelde en publiceerde: Tjies (1958) en Tjoek (1960), twee bundels die Rob Nieuwenhuys bezorgde en die postuum gepubliceerd werden: Schuilen voor de regen (1989) en Schat, schot, schat (1990); en zes niet eerder gebundelde verhalen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM