Uitgebreid zoeken

Vijf misverstanden over de Roma De mythe van een bedelend, asociaal, stelend en nomadisch volk

Artikel
Auteur(s): 
Leo Lucassen
2010

NRC Handelsblad
Artikel over de hardnekkige, wijdverspreide stereotiepen van 'de zigeuner' ...

Gepubliceerd in: 
NRC Handelsblad 25 september 2010

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM