Uitgebreid zoeken

Vlucht naar de vrijheid: de Hugenoten en de Nederlanden

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes en F. Wieringa
Uitgegeven: 
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw,
1985

Na een korte schets in woord en beeld van de lange lijdensweg in Frankrijk die voor de Hugenoten uiteindelijk tot die massale uittocht leidde, wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de Waalse kerk die hier eind 16de eeuw was gesticht voor de vele Hugenoten uit de Zuidelijke Nederlanden. Wegens de grote toestroom van vluchtelingen werd de Eglise Wallonne eind 17de eeuw met nieuw elan bezield en kwamen er in verschillende plaatsen nieuwe kerken tot stand, die voor de geestelijke en materiële belangen van de refugiees borg stonden.
Ook wordt in deze uitgave geschetst hoe wereldlijke autoriteiten op gewestelijk en stedelijk niveau reageerden op de Franse godsdienstpolitiek. Naast humanitaire overwegingen speelden voor hen aanvankelijk economische verwachtingen een rol van betekenis bij het binnenhalen van de Franse vluchtelingen. Deze hoop bleek echter al spoedig ijdel. De vluchtelingenstroom bleef groeien en voor velen was geen passende arbeid te vinden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM