Uitgebreid zoeken

Vluchtelingen in Nederland

Overig
Auteur(s): 
Edith Dourleijn, Paulien Muller, Jaco Dagevos, Ria Vogels, Majka van Doorn, Matthieu Permentier e.a.
Uitgegeven: 
Sociaal Cultureel Planburo,
2011

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de in aantallen ook veel grotere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse minderheden in Nederland. Het rapport is grotendeels gebaseerd op grootschalig survey-onderzoek dat nieuwe informatie biedt over onder andere het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM