Uitgebreid zoeken

Vluchtelingengroepen in Nederland.

Boek
Auteur(s): 
Edith Dourleijn & Jaco Dagevos (red)
Uitgegeven: 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
2011

Rapport SCP: Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vluchtelingen.

Dit rapport brengt de positie in kaart van personen afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Kenmerkend voor deze groepen is dat het merendeel van hen als asielmigrant naar Nederland is gekomen. Degenen van wie de asielaanvraag is gehonoreerd met een asielstatus, worden vluchtelingen of statushouders genoemd. Daarnaast zijn leden van de genoemde groepen wegens studie, huwelijk en gezinshereniging naar Nederland gekomen. Omdat de meesten als vluchteling beschouwd kunnen worden, spreken we in deze studie van vluchtelingen en vluchtelingengroepen. Personen zonder verblijfsstatus vallen buiten het bestek van dit onderzoek.

Personen afkomstig uit de genoemde landen maken deel uit van de vier grootste vluchtelingengroepen in dit land. Eerder onderzoek uit 2003 liet zien dat hun positie toen niet rooskleurig was. Op basis van nieuwe gegevens kunnen we vaststellen hoe deze groepen er op dit moment voorstaan en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Verder kunnen we voor veel onderwerpen een vergelijking maken met de vier klassieke migrantengroepen (bestaande uit personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse afkomst).


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM