Uitgebreid zoeken

Vluchtelingenkinderen uit het Derde Rijk in pleeggezinnen in Nederland

Website

Als reactie op de vluchtelingenstroom uit Duitsland na de machtsovername van de Nazi’s in januari 1933 wilde de Nederlandse regering de immigratie beperken, zo niet volledig stopzetten. Vele maatregelen werden genomen zodat het voor vluchtelingen zeer moeilijk werd Nederland binnen te komen. In mei 1938 waren deze maatregelen voltooid en was de Nederlandse oostgrens gesloten.

Gepubliceerd in: 
Dit artikel van Miriam Keesing werd gepubliceerd in Misjpoge, tijdschrift voor Joodse Genealogie, jaargang 23 (2010) nr. 1

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM