Uitgebreid zoeken

Wandeling Goudse migrantengeschiedenis online

Overig

Op Goudanet.nl is een stadswandeling te downloaden rondom plekken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Marokkaanse Gouwenaars. Van de ruim 70.000 Gouwenaren zijn er 6.000 van Marokkaanse afkomst. De eerste Marokkanen kwamen in 1965 aan op het station van Gouda. Hun eerste gang was naar het arbeidsbureau. Daarna gingen zij aan het werk bij allerlei bedrijven, zoals Compaxo, de Kaarsenfabriek en de Garenspinnerij.

De Marokkanen woonden vaak onder erbarmelijke omstandigheden in pensions. Toen in de jaren '70 de gezinshereniging op gang kwam, huurden of kochten Marokkanen vaak een woning in de saneringswijken. De eerste moskee werd in 1976 geopend.

Op initiatief van Stichting Boughaz is een wandeling langs deze en vele andere gebouwen samengesteld. De stichting wil de belangstelling voor de geschiedenis van de Marokkanen in de regio Gouda bevorderen. De route van de wandeling staat op het cultuurhistorische platform Goudanet.nl. Wat opvalt, is dat veel gebouwen die als volledig Gouds worden beschouwd, van grote betekenis zijn voor de stadgenoten van Marokkaanse afkomst. Nico Habermehl, secretaris van Stichting Boughaz en samensteller van de route: "Het meest in het oog springende voorbeeld is wel het monumentale grachtenpand aan de Lage Gouwe 166, dat jarenlang als pension tientallen Marokkanen onder armoedige omstandigheden huisvestte. Het was met recht een mensenpakhuis. Niets aan dit pand herinnert meer aan deze bestemming." De wandeling is ook beschikbaar als PDF-bestand.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM