Uitgebreid zoeken

Welkom in Rotterdam! Een studie naar interculturele ontmoetingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers

Artikel
Auteur(s): 
Mieke Muijres, Noelle Aarts
Uitgegeven: 
Wageningen
2011

De centrale vraag in dit rapport is of – en zo ja, op welke wijze – beleidsinterventies gericht op het bevorderen van interculturele contacten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een immigratiesamenleving. De onderzoeksvragen zijn: Hoe gemengd zijn de sociale netwerken van deelnemers los van het project? Waarom voelen zij zich betrokken bij de ‘ander’? Hoe ervaren zij de ontmoetingen? En wat leren zij daaruit over elkaar en over zichzelf? Voor dit kwalitatieve onderzoek is een case studie uitgevoerd bij het project Welkom in Rotterdam. De studie focust op zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Rotterdammers. Data zijn verzameld door 21 diepte interviews en participerende observatie. Gebaseerd op de onderzoeksbevindingen, kunnen we concluderen dat de georganiseerde interculturele ontmoetingen op directe en indirecte wijze een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in Rotterdam.

Gepubliceerd in: 
Wageningen UR, Wetenschapswinkel, Rapport 273

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM