Uitgebreid zoeken
Mensenhandel : eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur
Beschreven wordt o.a. de huidige Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. mensenhandel, de taakopdracht van het instituut 'Nationaal Rapporteur Mensenhandel', de achtergronden van de slachtoffers, de opsporing en vervolging en de hulpverlening. Tenslotte worden er conclusies en aanbevelingen op basis van de eerste bevindingen gedaan.
boek
2002
vrouwenhandel / prostitutie / politie / asiel / slachtoffers / rechtspraak / Nederland / statistiek
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM