Uitgebreid zoeken
Relevante stukken: 

Inventarisnummers:

2418: Instructies en regelingen betreffende het inleveren door vreemdelingen van legitimatiebewijzen bij het verlaten van Nederland, 1946 - 1954

3493: Nederland; opsporing en vermissing van krijgsgevangenen.1945-1954 /Vreemdelingen, 1950 - 1955

3501 t/m 3638: Algemeen; krijgsgevangenschap, opsporing en vermissing.1944-1951

3842: Regeling oorlogsschade ten aanzien van vreemdelingen in Indonesië, 1947 

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM