Uitgebreid zoeken
Relevante stukken: 

Inventarisnummers:

 4199: Stukken betreffende totstandkoming van een ontwerpverdrag houdende de rechtstoestand van uit Duitsland afkomstige vluchtelingen.

5121: Stukken betreffende totstandkoming van een ontwerpverdrag houdende de rechtstoestand van uit Duitsland afkomstige vluchtelingen.

5183, 5184: Stukken betreffende advisering over de hulp aan Joodse vluchtelingen in Nederland.

7096: Stukken betreffende het uitoefenen van werkzaamheden en het drijven van handel door vluchtelingen, waaronder Joden uit Duitsland.

8412 t/m 8416

8424 t/m 8466

8933: Stukken betreffende statische gegevens van de aantallen geregistreerde geëvacueerden en vluchtelingen van de afdeling Algemene Registratie van het Bureau Afvoer Burgerbevolking.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM