Uitgebreid zoeken

Mondelinge presentatie in de klas: discussie

Een waardevolle afsluiting kan ook bestaan uit een korte mondelinge presentatie van de resultaten door leerlingen aan elkaar, bijvoorbeeld in groepjes. Door het uitwisselen van verhalen kunnen leerlingen verschillende perspectieven op migratiegeschiedenis met elkaar verkennen. Welke verschillen zien zij? Wat zijn de overeenkomsten in de door hen verzamelde verhalen?

Ik vond het thema migratie goed, omdat we het onderwerp van verschillende kanten hebben bekeken en nieuwe dingen hebben geleerd over gebeurtenissen waar we normaal niets over leren.”

(leerling 5e klas VWO, Cartesius Lyceum)

Ik heb geleerd over de historische context dat de beleving van een persoon vaak anders is dan de feiten die in de geschiedenisboeken staan.”

(leerling 5e klas VWO, Cartesius Lyceum)

Een andere mogelijkheid is om aanknopingspunten in de learner reports te gebruiken. De docent stelt dan de vraag: Wat is het belangrijkste wat je door deze opdracht over migratie(geschiedenis) hebt geleerd? Kijk je nu anders naar migratie en hoe dan? Zie je overeenkomsten tussen jouw verhaal en andere verhalen (die je kent)?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM